Aktuality

Pozvánky, články a vyjádření k probíhajícím událostem.

 • Ples se uskuteční v sobotu 20. ledna 2018 ve 20:00 v Sokolovně v Červeném Kostelci.
  K tanci a poslechu vám zahraje skupina DYNAMIC, v předtančení uvidíme vystoupení tanečního oboru ZUŠ Červený Kostelec. Čeká na vás chutné občerstvení a tradičně přebohatá tombola. Předprodej vstupenek v papírnictví Ivín.

 • MěO KDU-ČSL v Červeném Kostelci vás srdečně zve na přednášku doc. Tomáše Petráčeka, která se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna v 18:00 hodin v multifunkčním sále Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. Vstupné dobrovolné.
  Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. et Th.D. (1972) - katolický kněz, historik, teolog, vysokoškolský pedagog, autor řady vědeckých publikací, univerzitní kaplan, kanovník kapituly Všech svatých v Praze, postulátor procesu blahořečení P. Josefa Toufara.

 • Tématem bulletinu je sport v našem městě.

 • 10. 3. 2017 od 16:00

  Jaká je budoucnost Evropy?

  V pátek dne 10. března v 16:00 hodin se uskuteční beseda s naším poslancem Evropského parlamentu Pavlem Svobodou. Zveme vás do přednáškové místnosti Městské knihovny v Červeném Kosteleci.
  Doc. JUDr. Pavel Svoboda Ph. D. je také předsedou právního výboru evropského parlamentu. Pokud vás zajímá, zda přežije Evropa a máte nezodpovězené otázky k existenci Evropské unie, neváhejte přijít.

 • 5. 1. 2017

  Pozvánka na schůzi rozšířeného výboru

  Schůze rozšířeného výboru KDU-ČSL Červený Kostelec se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna od 18:30 u Černého koně. Schůze bude PŘEDPLESOVÁ. Prosíme o Vaši účast.

 • Ples se uskuteční v sobotu 14. ledna 2017 ve 20:00 v Sokolovně v Červeném Kostelci.
  K tanci a poslechu vám zahraje skupina DYNAMIC, v předtančení uvidíme Rtykonoš a taneční skupinu Yasmin. Čeká na vás chutné občerstvení a tradičně přebohatá tombola. Předprodej vstupenek v papírnictví Ivín.

 • Koncem roku 2014 vznikla studie přesunu autobusového nádraží k železniční stanici. I když vedení města tvrdí, že ještě nic není rozhodnuto, zjevně preferuje pouze toto jediné řešení a odmítá hledat jiné varianty, o kterých by se dalo diskutovat. K odůvodnění přesunu nádraží používá několik argumentů.

 • 13. 10. 2016

  Pozvánka na schůzi rozšířeného výboru

  Schůze rozšířeného výboru MěO KDU-ČSL Červený Kostelec se uskuteční ve čtvrtek 13. 10. 2016 od 18:30 v salonku restaurace Černý Kůň v Červeném Kostelci.
  Všichni jste srdečně zváni!
  Schůze je otevřena všem členům i všem sympatizantům.

 • Tématem bulletinu jsou aktuální krajské volby.

 • 10. - 14. 10. 2016

  Podzimní bazar 2016

  Kdu-čsl pořádá tradiční podzimní bazar oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb.

 • MO KDU-ČSL Červený Kostelec PORÁDÁ BESEDU JAK DÁL V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI s lídrem Koalice pro Královéhradecký kraj Ing. Vladimírem Dernerem. Beseda se uskutecní ve ctvrtek 15. 9. v 19.00 hodin v Divadle v Červeném Kostelci.

 • 8. 9. 2016

  Pozvánka na schůzi rozšířeného výboru

  Schůze rozšířeného výboru MěO KDU-ČSL Červený Kostelec se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 18:30 v salonku restaurace Černý Kůň v Červeném Kostelci.
  Všichni jste srdečně zváni!
  Schůze je otevřena všem členům i všem sympatizantům.

 • 14. 6. 2016

  Pozvánka na schůzi rozšířeného výboru

  Schůze rozšířeného výboru MěO KDU-ČSL Červený Kostelec se uskuteční v úterý 14. 6. 2016 od 18:30 na Háčku v Červeném Kostelci.
  Všichni jste srdečně zváni!
  Schůze je otevřena všem členům i všem sympatizantům.
  Zdař Bůh!

 • 19. 5. 2016

  Pozvánka na schůzi rozšířeného výboru

  Schůze rozšířeného výboru MěO KDU-ČSL Červený Kostelec se uskuteční ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 18:30 v salonku restaurace Černý Kůň v Červeném Kostelci.
  Všichni jste srdečně zváni!
  Schůze je otevřena všem členům i všem sympatizantům.

 • Setkání s básníkem, publicistou a redaktorem Českého rozhlasu Milošem Doležalem, autorem knih Jako bychom dnes zemřít měli a Krok do tmavé noci o životě a mučednické smrti čihošťského faráře P. Josefa Toufara. Ukázky z knih čte Jana Franková, hudební doprovod Vladimír Herák. Vstupné dobrovolné.

 • Záznam z besedy s názvem Existuje moderní islám Mgr. Jana Kranáta, uskutečněné 11. února 2016 v městské knihovně v Červeném Kostelci.

 • 18.2.2016

  Schůze rozšířeného výboru

  Schůze se uskuteční U Černého Koně v 18:30 hodin. Všichni členové výboru a příznivci jsou zváni!

 • 4. - 9. 4. 2016

  Jarní bazar 2016

  Kdu-čsl pořádá tradiční jarní bazar oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb.

 • čtvrtek 11. února v 19 hodin

  Existuje moderní islám?

  Městská organizace KDU-ČSL Červený Kostelec Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Jana Kranáta, Ph.D. na téma EXISTUJE MODERNÍ ISLÁM? Přednáška se koná ve čtvrtek 11. února v 19 hodin v sále multifunkčního centra ve 3. poschodí městské knihovny v Červeném Kostelci. Vstup volný.

 • Ples se uskuteční v sobotu 23. ledna 2016 ve 20:00 v Sokolovně v Červeném Kostelci.
  K tanci a poslechu vám zahraje skupina Geny, v předtančení uvidíme Rtykonoš. Čeká na vás chutné občerstvení a tradičně přebohatá tombola. Předprodej vstupenek v papírnictví Ivín.

 • První hřebíček do rakve parku A. B. Svojsíka po dnešním zastupitelstvu zaražen. Vedení města protlačilo odsouhlasení umístění zázemí pro oddíl kuželkářů místo části parku A. B. Svojsíka, přes velký odpor všech zastupitelů za KDU-ČSL. Jedná se o budovu v půdorysu cca 24x36 a výšce 4 m.

 • 29.10.2015

  Schůze rozšířeného výboru

  Schůze se uskuteční U Černého Koně v 18:30 hodin. Všichni členové výboru a příznivci jsou zváni!

 • 5. - 9. 10. 2015

  Podzimní bazar 2015

  Kdu-čsl pořádá tradiční pozdimní bazar podzimního a zimního oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb.

 • 24.9.2015

  Schůze rozšířeného výboru

  Schůze se uskuteční U Černého Koně v 18:30 hodin. Všichni členové výboru a příznivci jsou zváni!

 • 11.6.2015

  Schůze rozšířeného výboru

  Schůze se uskuteční U Černého Koně v 18:30 hodin. Všichni členové výboru a příznivci MěO jsou zváni!

 • Vyjádření MěO k připravované koncepci sportovišť na místě stávajícího parku A.B. Svojsíka, zveřejněná v Červenokosteleckém zpravodaji 6/2015

 • Vážení bratři a milé sestry, po letech naše organizace KDU-ČSL pořádá výlet! A to rovnou do Poslanecké sněmovny a sídla KDU-ČSL paláce Charistas.

 • 7.5.2015

  Schůze rozšířeného výboru

  Schůze se uskuteční U Černého Koně v 18:30 hodin. Všichni členové výboru a příznivci jsou zváni!

 • Vyjádření určené kulturní komisi města Červený Kostelec k záměru koupit ateliéry a vilu Břetislava Kafky.

 • Více na
  facebooku!

Tradiční politická strana

Československá strana lidová je spjata s Červeným Kostelcem už od dob první republiky. Již tehdy měla zastoupení ve vedení města. Rozhodující vliv měla v obcích Horní Kostelec, Olešnice. Stolín a Lhota, kde obecní zastupitelstva vedli lidovečtí starostové.

V letech 1948-1989 byla strana vyřazena z rozhodování o dění ve městě, přesto si dokázala vybudovat rozsáhlou členskou základnu a vyvíjet aktivní činnost (např. známé Lidové plesy, brigádnická pomoc na městských stavbách a při údržbě čistoty města). Jejím dlouholetým předsedou byl Břetislav Kafka, syn věhlasného řezbáře a psychotronika.

Svůj potenciál strana dobře zužitkovala po obnovení demokracie po roce 1989, kdy se stala opět důležitou politickou silou našeho města.

Úspěšná strana

V komunálních volbách se počet hlasů pro KDU-ČSL pohybuje nad 30% (při komunálních volbách 2010 jsme získali 35,41% hlasů). Také v celostátních, krajských i evropských volbách získáváme nadprůměrně dobré výsledky. V letech 1990-2002 byl starostou města náš člen Ing. Jiří Hanuš, od roku 2002 až do současnosti Petr Mědílek (nestraník kandidující za KDU-ČSL).

Za největší úspěch obou starostů lze považovat vysoký objem investic, které postupně měnily smutnou tvář zanedbaného města. Vybudovala se kanalizace s čistírnou odpadních vod, byla zřízena průmyslová zóna. Opravily se budovy škol, divadla, sokolovny, kina i knihovny. Proběhla rekonstrukce panelových domů na Větrníku, upravil se hřbitov, na mnoha místech jezdíme po nových cestách a chodíme po nových chodnících.

Zodpovědná strana

Při hospodaření města byl vždy kladen důraz na efektivitu a rozpočtovou zodpovědnost. Investice byly realizovány především pomocí grantů, dotací a takových úvěrů, jejichž splácení nepřesahovalo možnosti města. Nikdy jsme se nedostali do situace, kdy bychom museli řešit neprozíravé hospodaření např. prodejem obecního majetku nebo omezováním základních služeb pro občany.

Slibujeme jen to, co můžeme splnit. Proto nebudeme místním podnikatelům tvrdit, že je možné rozdělovat veřejné zakázky do menších celků, neboť to odporuje zákonům. Nechceme ani populisticky slibovat, že snížíme např. poplatky za vodné a stočné, neboť do jejich výše se povinně zahrnují přesně dané náklady a žádná obec si poplatky nemůže libovolně upravovat.

Naši zastupitelé

 

Jiří Regner

44 let, podnikatel
Červený Kostelec
člen KDU-ČSL

Pharm.Dr. Zuzana Minaříková

52 let, lékárnice
Červený Kostelec
bez politické příslušnosti

Ing. Pavel Kábrt

37 let, technik
Olešnice
Člen KDU-ČSL

Ing. Jiří Hanuš

66 let, důchodce
Lhota za Červeným Kostelcem
Člen KDU-ČSL

Petr Mědílek

65 let
Červený Kostelec
bez politické příslušnosti

Josef Vondra

43 let, stavební technik
Stolín
bez politické příslušnosti

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar

56 let, ředitel Oblastní charity
Lhota za Červeným Kostelcem
bez politické příslušnosti

Předsednictvo MěO

 

Jiří Regner

předseda MěO

Mgr. Jan Kafka

Místopředseda MěO

Mgr. Markéta Šolcová

Místopředsedkyně MěO

Vratislav Ansorge

Hospodář

Stanislav Šolc, DiS.

Jednatel

Členové výboru MěO

 

Ing. Arch. Vratislav Ansorge

Jan Špulák

Mgr. Ludmila Štěpánová

Stanislav Šolc

Vojtěch Špulák

Ing. Lubomír Křivda

Jaroslava Šolcová

Ing. Karel Jansák

Ing. Jiří Hanuš

ze stanov jako člen zastupitelstva města

Napište nám...

A co v Kostelci chybí Vám?
Červený Kostelec je naše společné město.
Napište, Váš názor nás zajímá!