Tradiční politická strana

Československá strana lidová je spjata s Červeným Kostelcem už od dob první republiky. Již tehdy měla zastoupení ve vedení města. Rozhodující vliv měla v obcích Horní Kostelec, Olešnice. Stolín a Lhota, kde obecní zastupitelstva vedli lidovečtí starostové.

V letech 1948-1989 byla strana vyřazena z rozhodování o dění ve městě, přesto si dokázala vybudovat rozsáhlou členskou základnu a vyvíjet aktivní činnost (např. známé Lidové plesy, brigádnická pomoc na městských stavbách a při údržbě čistoty města). Jejím dlouholetým předsedou byl Břetislav Kafka, syn věhlasného řezbáře a psychotronika.

Svůj potenciál strana dobře zužitkovala po obnovení demokracie po roce 1989, kdy se stala opět důležitou politickou silou našeho města.

Úspěšná strana

V komunálních volbách se počet hlasů pro KDU-ČSL pohybuje nad 30% (při komunálních volbách 2010 jsme získali 35,41% hlasů). Také v celostátních, krajských i evropských volbách získáváme nadprůměrně dobré výsledky. V letech 1990-2002 byl starostou města náš člen Ing. Jiří Hanuš, v letech 2002-2014 Petr Mědílek (nestraník kandidující za KDU-ČSL).

Za největší úspěch obou starostů lze považovat vysoký objem investic, které postupně měnily smutnou tvář zanedbaného města. Vybudovala se kanalizace s čistírnou odpadních vod, byla zřízena průmyslová zóna. Opravily se budovy škol, divadla, sokolovny, kina i knihovny. Proběhla rekonstrukce panelových domů na Větrníku, upravil se hřbitov, na mnoha místech jezdíme po nových cestách a chodíme po nových chodnících.

Zodpovědná strana

Při hospodaření města byl vždy kladen důraz na efektivitu a rozpočtovou zodpovědnost. Investice byly realizovány především pomocí grantů, dotací a takových úvěrů, jejichž splácení nepřesahovalo možnosti města. Nikdy jsme se nedostali do situace, kdy bychom museli řešit neprozíravé hospodaření např. prodejem obecního majetku nebo omezováním základních služeb pro občany.

Slibujeme jen to, co můžeme splnit. Proto nebudeme místním podnikatelům tvrdit, že je možné rozdělovat veřejné zakázky do menších celků, neboť to odporuje zákonům. Nechceme ani populisticky slibovat, že snížíme např. poplatky za vodné a stočné, neboť do jejich výše se povinně zahrnují přesně dané náklady a žádná obec si poplatky nemůže libovolně upravovat.

Naši kandidáti

 

Jiří Regner

podnikatel

Mgr. Markéta Šolcová

vedoucí mateřského centra a střediska volného času

Ing. Pavel Kábrt

technik a obchodní zástupce

Mgr. Jan Kafka, Ph.D.

archivář a historik

Vojtěch Špulák

pracovník v sociálních službách a živnostník

Mgr. Markéta Vítová

učitelka 2. stupně ZŠ

Ing. Pavel Matyska

vedoucí technického úseku

Ing. Jiří Romža

strojař

Ing. arch. Vratislav Ansorge

architekt

Mgr. Martin Klapper

podnikatel

Mgr. Jiří Kábrt

učitel ZUŠ

Mgr. Jana Špeldová

vedoucí terénních sociálních služeb a koordinátorka vzdělávání

Tomáš Matyska

zahradník

Ing. Josef Řezníček

projektový manažer

Vojtěch Šolc

student Právnické fakulty UK

MUDr. Helena Ansorgová

zubní lékařka

Radka Laštovičková, DiS.

učitelka MŠ

Ing. Jaroslav Pitřinec

podnikatel

Bc. Pavel Staněk

státní zaměstnanec

Ing. Pavla Humeňuková

ekonomka

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

učitel na gymnáziu

Filip Hejna

IT technik

Mgr. Pavel Mach

živnostník

Bc. Lenka Vlčková

vedoucí charitní pečovatelské služby

Mgr. Otakar Regner

výpravčí

Napište nám...

A co v Kostelci chybí Vám?
Červený Kostelec je naše společné město.
Napište, Váš názor nás zajímá!